Screen Shot 2018-08-15 at 10.54.40 AM.png


United Nations Academic Impact and MCN present the Millennium Fellowship.  Students applied to join the Class of 2018 on 285 campuses across 57 nations for this leadership development program.  30 campuses worldwide (just 11%) were selected to host the 530 Millennium Fellows in the global pilot this year.  

The Class of 2018 is an extraordinary group of leaders creating social impact in their communities.  Millennium Fellows' Projects are projected to positively impact the lives of over 310,000 people worldwide this year.

Please welcome the Millennium Fellows at northeast agricultural university  :

BoTao Xue 

BoWen Wei

Chunzhu Gao

Han Yang

Hang Liu

Hong Jin

Houmou Li

Kailun Zheng

Kai Zhao 

Li Zhang

Li huan Zhang

Nianhua Chen

Song Gao

Shiyu Sun

Shuang Liu* 

*Denotes Campus Director

 

  

 

Scicheng Fan*

鑫畅 刘

Wenxin Zou 

Wenlu Xing

Wen Xin Li

Xueyan Yi

Xuzhe Duan

Xueli Zhang

Ximing Fan

Xiaohan Huang

Yuxuan Liu

Ying Zhou

Yu Wang 

Yue Zhang